IZVJEŠĆE O RADU ZA 2020. GODINU

IZVJEŠĆE O RADU ZA 2020. GODINU

 

U 2020. godini, Udruga veterana 7. gardijska brigada „PUMA“ svojim je djelovanjem kroz strateške pravce kao dio civilnog društva u Republici Hrvatskoj, surađujući s državnim institucijama, jedinicama lokalne i područne samouprave, organizacijama civilnog društva u svim područjima djelovanja, odgojno-obrazovnim institucijama te drugim ustanovama, institucijama i organizacijama i poslovnim subjektima u Republici Hrvatskoj, bila aktivni čimbenik razvoja na svim društvenim razinama.

Na taj način Udruga je osigurala okruženje i uvjete za ostvarivanje svojih djelatnosti kojima direktno doprinosi razvoju civilnog društva u Republici Hrvatskoj.

Kao Udruga postojimo već 15 godina. Mada su pripreme i dogovori za osnivanje Udruge trajali mjesecima prije toga, službeni datum osnutka je 27.11.2005. godine, dan kada smo se okupili u hotelu "Turist" i održali osnivačku skupštinu. Počeli smo skromno bez ikakvih sredstava, bez financija, bez prostora za rad, ali s puno entuzijazma i volje za rad i učenje. Uz pomoć grada Varaždina pronašle su se prostorije u kojima je sjedište Udruge na adresi: Varaždin, A. Harambašića 34, a u sklopu kojih su službene prostorije Udruge veterana 7. gardijska brigada „PUMA“ koje služe za redovan rad i funkcioniranje Udruge. Uz očuvanje spomena na brigadu i obilježavanja datuma iz Domovinskog rata, Udruga se ovih 15 godina trudila pomagati braniteljima i svojim članovima u rješavanju statusnih i drugih pitanja te pružanjem psihosocijalne podrške.

Tako je protekle 2020. godine kroz programe Psihološkog i socijalnog osnaživanja branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji povećan  broj branitelja i članova njihovih obitelji koji su zatražili i dobili savjete  i informacije putem info-savjetodavne točke u prostorima udruge ili direktnim kontaktom s upravnim tijelima Udruge.

Branitelji su na taj način osigurali svoja zdravstvena prava i dobili savjetodavnu uslugu od stručnjaka te je provedeno 35 javnih aktivnosti sa ciljem psihološkog i socijalnog osnaživanja branitelja i članova njihovih obitelji i očuvanja vrijednosti Domovinskog rata na kojima je sudjelovalo oko 3000 branitelja i članova obitelji te građanki i građana.

Udruga je humanitarno pomogla prema svojim mogućnostima jedanaestero branitelja i članova obitelji branitelja,  te je putem svoje savjetodavne info točke pomogla u stambenom zbrinjavanju dvoje  branitelja.

 

Nakon potresa u Zagrebačkoj i Krapinsko - Zagorskoj županiji, 22. ožujka 2020. godine, Udruga je u okviru psihološkog i socijalnog osnaživanja te podizanja kvalitete življenja hrvatskih branitelja u sklopu projekta „Izgradnja obiteljske kuće obitelji Novina“ , za našeg člana, bivšeg pripadnika „Puma“ Gorana Novine iz Gornje Stubice osigurala i kupila razni građevinski materijal u vrijednosti od 100.000,00 kn.

Udruga je u suradnji i kao partner na projektu „Zajedno“ sa Zborom udruga veterana hrvatskih gardijskih postrojbi, donirala pakete pomoći za 72 hrvatska branitelja s područja Varaždinske, Međimurske, Bjelovarsko- Bilogorske, Koprivničko-Križevačke i Krapinsko-Zagorske županije. Ukupna vrijednost podijeljenih paketa pomoći iznosila je 47.478,24 kn.

Tijekom pandemije korona virusa hrvatski branitelji i stradalnici Domovinskog rata te njihove obitelji,  bili su suočeni s različitim posljedicama krize - zdravstvenim tegobama, posttraumatskim stresnim poremećajem, usamljenošću, obiteljskim problemima i  drugim posljedicama. Stoga je Udruga u sklopu projekta „Zajedno protiv COVID-a“ provedbom izvaninstitucionalnih aktivnosti utjecala na razinu psihosocijalnog i socijalnog uključivanja hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, te članova njihovih obitelji kako bi se doprinijelo prevladavanju situacija izazvanih zdravstvenim i drugim poteškoćama.

Ostvarenjem navedenih rezultata pomoglo se braniteljima, članovima njihovih obitelji i samcima da lakše prebrode krizu izazvanu koronavirusom i da pritom sačuvaju svoje fizičko i psihičko zdravlje.

Od početka krize izazvane pandemijom korona virusa, 19.03.2020. godine,  veterani 7. gardijske brigade „PUMA“, zajedno s ostalim hrvatskim braniteljima i udrugama proisteklima iz Domovinskog rata, stavili su se na raspolaganje Hrvatskoj i njenim stanovnicima kroz volontiranje u Civilnoj zaštiti, Crvenom križu Hrvatske i dobrovoljnim vatrogasnim društvima. U svim tim aktivnostima, diljem Hrvatske, sudjelovalo je oko 100 članova Udruge veterana 7. gardijska brigada „PUMA“.

Naši članovi, koji su surađivali s Crvenim križem Hrvatske, pomagali su u dostavi pomoći socijalno najugroženijim skupinama. Dostavljali smo pomoć i pakete iz središta Crvenog križa u Varaždinu u općine u kojima su se nalazile najugroženije obitelji.

Isto tako, pripremali smo i Studentski dom u Varaždinu za prihvat oboljelih od koronavirusa. U sklopu Civilne zaštite pomagali smo starijim i bolesnim sugrađanima u nabavci i dostavi namirnica u njihove domove. Zbog posebnog režima ni Caritas nije radio kao što je uobičajeno. Trebali su pomoć Civilne zaštite, a tu su opet uskočili naši članovi, u dostavi hrane korisnicima njihove pučke kuhinje.

Na varaždinskom i bjelovarskom placu, budući da su radili u posebnim uvjetima, održavali smo red i upozoravali kupce na držanje socijalne distance.

Kroz mjesne odbore u Varaždinu, odrađivali smo svakodnevne patrole kroz gradske kvartove pazeći da se ljudi ne okupljaju u većim grupama.

Pojedini članovi naše Udruge su aktivno uključeni u rad  dobrovoljnih vatrogasnih društava diljem Hrvatske.

U svim tim aktivnostima naši članovi su odradili oko 6 700 sati volontiranja.

Osim toga, odazvali smo se pozivu Udruge veterana 9. gardijske brigade „Vukovi“, i donirali novčana sredstva za nabavku respiratora Općoj bolnici Gospić.

Veterani 7. gardijske brigade „Puma“ su se i u ovim teškim trenucima globalne pandemije, stavili na raspolaganje hrvatskom narodu i Lijepoj našoj.

 

Rad Udruge podupiru Ministarstvo hrvatskih branitelja, Ministarstvo obrane, Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Vojni ordinarij RH, kao i mnoge jedinice lokalne uprave i samouprave odnosno županije, gradovi i općine širom Hrvatske.

Kroz program suradnje udruge s javnim institucijama i drugim organizacijama civilnog društva, identificirani su suradnici i partneri udruge, planirana je i dogovorena suradnja s 36 javnih institucija i drugih organizacija.

Udruga u svom radu surađuje s

- Ministarstvom hrvatskih branitelja

- Ministarstvom obrane

- Ministarstvom znanosti i obrazovanja

- HGSS stanicom Split i Planinarskom udrugom "Dinaridi" na uređenju planinarskih staza i spomen područja na Dinari

- Orijentacijskim klubom "Međimurje" u organizaciji i provedbi „Memorijala 7. gardijske brigade „PUMA“ u orijentaciji“

- Gradskom knjižnicom i čitaonicom „Metel Ožegović“

- Drugom gimnazijom Varaždin u provedbi projekta „Tragovima lokalnog i nacionalnog identiteta“ u kojem je Druga gimnazija Varaždin partner u projektu

- Gradskim društvom Crvenog križa Varaždin

- Stožerom Civilne zaštite grada Varaždina i Varaždinske županije

- HNK Varaždin

-Vojnim ordinarijatom u Republici Hrvatskoj
- Varaždinskom biskupijom

- Zavodom za znanstveni rad HAZU-a

- Hrvatskim memorijalno dokumentacijskim centrom Domovinskog rata

- Gradskim muzejom Varaždin

- Državnim arhivom u Varaždinu

- Varaždinskom građanskom gardom

- Kninskim muzejom

- Hrvatskom radio televizijom

- Kerekeš teatrom

- Jedinicama lokalne i regionalne samouprave

te drugim institucijama, ustanovama i organizacijama civilnog društva u području udruga proisteklih iz Domovinskog rata, ali i u drugim područjima djelovanja.

Članovi udruge sudjelovali su u aktivnostima raznih savjeta, odbora i stručnih tijela: Savjet za razvoj civilnog društva - 2 člana, Županijska skupština Varaždinske županije - 1 član, Gradsko vijeće Grada Varaždina - 1 član,  Koordinacija za ljudska prava Varaždinske županije - 1 član,

Općinska vijeća - 3 člana.

 

U organizacijskom smislu, a u sklopu službenih prostorija  Udruge veterana 7. gardijska brigada „PUMA“ je i dnevni boravak u kojem se mogu  pročitati novine, pogledati televizija, može se organizirati radionica ili seminar, koristiti čajnu kuhinju, a u sklopu prostorije nalazi se i knjižnica s oko 300 knjiga i DVD-ova različitih tema, od knjiga o Domovinskom ratu do beletristike. Tijekom prošle godine digitalizirala se arhivska građa koju posjeduje Udruga, a i sami članovi su donijeli svoje video materijale na digitalizaciju. Ukupno je na taj način digitalizirano 110 DVD-ova tijekom aktivnog djelovanja 7. gardijske brigade „PUMA“.

Također, udruga je osigurala sredstva za najam službenog vozila te je tim vozilom pređeno 18.929 kilometara, što je osiguralo provođenje i sudjelovanje u aktivnostima civilnog društva u cijeloj Republici Hrvatskoj, ali u smanjenom obimu zbog pandemije COVID 19.

01.03.2020. godine došlo je do promjene djelatnika na poslovima administrativne tajnice i umjesto Emilije Hlišć  zaposlena je Vesna Hanžek koja je taj posao obavljala do 30.06.2020. godine,   a od 01.07.2020. godine Vesna Hanžek raspoređena je na poslove socijalne radnice u sklopu projekta „Zajedno protiv COVID-a“ koji je financiran od strane Ministarstva hrvatskih branitelja.

Udruga veterana 7. gardijska brigada „PUMA“ potpisala je Ugovor o institucionalnoj podršci s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnog društva. Projekt traje 3 godine, vrijednosti 269.940,00 kn na godišnjoj razini čime je omogućeno daljnje obavljanje osnovne  djelatnosti Udruge.

 

Tijekom godine redovno se servisiraju i obnavljaju kako informatička, tako i uredska sredstva, te sam uredski prostor Udruge što osigurava nesmetano i pravodobno planiranje i provođenje aktivnosti Udruge. Također, institucionalnom podrškom i projektima Ministarstva hrvatskih branitelja i projektom grada Varaždina je financirano i podmirivanje troškova obavljanja osnovne djelatnosti što je osiguralo nesmetano korištenje poslovnog prostora i komunikaciju, izradu i održavanje web stranice Udruge i  izdavanje informativnih izdanja o radu Udruge i suradnju s drugim institucijama i organizacijama kako bi se povećala vidljivost rada Udruge. Sve navedeno je omogućilo nesmetanu organizaciju i provedbu projekata Udruge kojima se doprinosi razvoju civilnog društva i kroz koje je ostvareno preko 70 rezultata za preko 3000 korisnika. Rad udruge prepoznat je u javnosti i kod donositelja javnih politika te je Udruga ojačala kapacitete i relevantnost u razvoju civilnog društva.

U prošloj godini Udruga se javila na natječaje za 13 projekata na nacionalnoj razini, ali zbog pandemije COVID-a, većina je natječaja otkazana, pa je Udruzi odobreno 6 projekata i programa financiranih iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne samouprave, a to su:

„Crni Bunari“ (za koje je izvršena prenamjena sredstava za rad Udruge),

„15. otvoreni memorijal  7. gardijske brigade „PUMA“ u orijentaciji“,

„Zajedno protiv COVID-a“,

Projekt „Izgradnja obiteljske kuće obitelji Novina“ ,

Snimanje dokumentarnog filma o ratnom putu 7. gardijske brigade „PUMA“ i

  1. obljetnica osnivanja 7. gardijske brigade „PUMA“.

Produženi su sljedeći projekti:

Tragovima lokalnog i nacionalnog identiteta u suradnji s Drugom gimnazijom Varaždin,

Knjiga autorice Ljiljane Bočkaj „Srce vam otvaram“,

Izrada i postava ploča s natpisom i slikom poginulim, preminulim i nestalom pripadniku 7. gardijske brigade „PUMA“ i poginulim pripadnicima 1. A brigade „Tigrovi“.

 

Hrvatska radio televizija je, uz   poticaj i podršku naše Udruge, snimila dvije epizode dokumentarnog filma o ratnom putu 7. gardijske brigade „PUMA“. Prva je nazvana „Od poraza do trijumfa“, a druga „Vrijeme pobjeda“. Prva epizoda bila je emitirana dana 14.12.2020. godine,  a druga epizoda bila je emitirana 21.12.2020. godine. Obje epizode su bile emitirane u udarnom terminu, odmah nakon Dnevnika, na 1. programu HRT-a u 20.10 sati. Ukratko, od ideje o dokumentarnom filmu došli smo do realizacije dokumentarne serije o našoj brigadi.

U snimanje serije uložen je velik trud i rad ekipe HRT-a na čelu s režiserom Darkom Dovranićem, ali i dosta truda, organizacije i rada Udruge veterana 7. gardijska brigada „PUMA“. Snimljene su izjave 41 sugovornika a u pozadini je prikazano skoro 100 bivših pripadnika 7. gardijske brigade. Snimke su sa autentičnih lokacija na kojima je 7. gardijska brigada provodila ratne operacije,  snimano je u dva navrata, početkom i krajem srpnja 2020. godine. Ovaj dokumentarni film ima snagu i vječnost kao što ima svaki spomenik ili sveto mjesto gdje se čuje riječ „PUMA“.

 

Članovi Udruge veterana 7. gardijska brigada „PUMA“ započeli su s postavljanjem naših krunica prilikom obilazaka grobova naših poginulih i preminulih pripadnika brigade.

U tim prilikama na križeve i spomenike postavljali smo naše krunice, zapalili svijeće i pomolili se.

Namjera  je da u protekloj godini i u vremenu koje slijedi na svim grobljima na kojima su pokopani naši pripadnici postavimo naše krunice. Ovo je tek početak jedne akcije koja će  trajati i to je još jedan od načina na koji odajemo počast našim poginulim i preminulim suborcima.

 

Još jedna elementarna nepogoda unesrećila je Lijepu našu, i to jaki potres na području Sisačko-Moslavačke županije na samom kraju 2020. godine. Trenutno se radi na utvrđivanju činjeničnog stanja  s našim članovima i bivšim pripadnicima 7. gardijske brigade „PUMA“ s tog područja, kojih je ukupno 59, te smo za sada ustanovili potrebu za neophodnom pomoći za 8 osoba koje su direktno pogođene potresom, a ukupno smo do sada dostavili potrebitu pomoć u vidu agregata, grijalica, vreća za spavanje, građevinskog materijala, hrane i higijenskih potrepština za stanovništvo toga kraja.

 

Kroz provedbu svojih aktivnosti Udruga je ostvarila korist za 1800 izravnih i 2100  neizravnih korisnika.

U radu Udruge sudjelovalo je ukupno oko 300 volontera koji su ostvarili preko 8500 sati volontiranja.

U medijima je objavljeno preko 60 članaka o radu Udruge. Na facebook stranicama Udruge (dvije facebook stranice) je objavljeno preko 1.300 članaka odnosno objava. Objave o radu Udruge putem mrežnih stranica sudjelovalo u raspravi preko 50,000 posjetitelja.

U 2020. godini web  stranica Udruge  imala je 84 objave koje su posjećene 59739 puta. Web stranicu je do sada posjetilo  5,030.187  posjetitelja.

Broj redovnih članova Udruge u 2020. godini je porastao za 17 članova što iznosi ukupno 613 članova Udruge. 

Nažalost, u prošloj godini umrla su 22 člana Udruge.

 

Sve navedeno pokazuje i dokazuje da je Udruga veterana 7. gardijska brigada „PUMA“ svojim radom i provedbom svojih programa i projekata aktivni čimbenik razvoja civilnog društva i ostvaruje dodanu društvenu vrijednost za korisnike u svim područjima djelovanja.

 

PODACI O UDRUZI

Udruga veterana 7. Gardijska brigada PUMA

Harambašićeva 34 42000 Varaždin

Predsjednik : 095 906 4824

Tajnik: 095 230 0652

administrativni tajnik 095 230 0650

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

radno vrijeme pon - pet 08 - 15 sati

 

UVJETI KORIŠTENJA

Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na web stranici Udruge ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka udruge. Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na ovoj web stranici mogu se koristiti samo za individualne potrebe korisnika uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava trećih osoba.