OBAVIJEST O MOGUĆNOSTI POVRATA NOVCA ZA KUPLJENE UDŽBENIKE UČENIKA I STUDENATA

 • Published in NOVOSTI

Pravo na besplatne obvezne udžbenike za potrebe redovitoga školovanja u osnovnim i srednjim školama te

pravo na obvezne udžbenike za potrebe redovitoga ili izvanrednog školovanja na visokim učilištima mogu ostvariti:

 1. a) djeca smrtno stradalog hrvatskog branitelja i djeca nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata
 2. b) hrvatski ratni vojni invalidi iz Domovinskog rata
 3. c) hrvatski branitelji iz Domovinskog rata
 4. d) djeca hrvatskog ratnog vojnog invalida iz Domovinskog rata i
 5. e) djeca hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata koji su u obrani suvereniteta Republike Hrvatske sudjelovali najmanje 100 dana u borbenom sektoru.

Pravo na besplatne udžbenike mogu ostvariti ako redoviti novčani prihodi u kućanstvu, u prethodnoj kalendarskoj godini, mjesečno po članu kućanstva ne prelaze 60% od utvrđene proračunske osnovice u Republici Hrvatskoj (1995,60 kn) i ako to pravo ne mogu ostvariti po drugim propisima.

Pravo na besplatne udžbenike bez obzira na ostvarene mjesečne novčane prihode po članu kućanstva u prethodnoj kalendarskoj godini mogu ostvariti sljedeće osobe:

 1. a) djeca smrtno stradalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata bez roditeljske skrbi ili bez oba roditelja, neovisno o okolnostima nastupa smrti drugog roditelja
 2. b) djeca nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata bez roditeljske skrbi ili bez oba roditelja, neovisno o okolnostima nastupa smrti drugog roditelja i
 3. c) djeca umrlih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata bez roditeljske skrbi ili bez oba roditelja, neovisno o okolnostima nastupa smrti drugog roditelja.

Postupak za priznavanje prava na besplatne udžbenike pokreće se na pisani zahtjev korisnika, korisnikova roditelja odnosno korisnikova zakonskog zastupnika, opunomoćenika ili skrbnika, a

podnosi nadležnome uredu državne uprave u jedinici područne (regionalne) samouprave prema mjestu prebivališta podnositelja zahtjeva u razdoblju:

 1. a) učenike osnovne ili srednje škole, od 1. srpnja do zaključno 1. studenoga tekuće kalendarske godine u kojoj je započela školska godina ili
 2. b) studente, od 1. siječnja do zaključno 30. travnja tekuće akademske godine.

Uz popunjeni zahtjev podnositelj je dužan priložiti:

 1. a) izjavu o korištenju prava na besplatne udžbenike
 2. b) izjavu o sastavu kućanstva i ukupnom prihodu članova kućanstva
 3. c) preslika osobne iskaznice korisnika
 4. d) preslika osobne iskaznice za sve osobe kojima je izdana, a koje su prijavljene na kućnom broju nekretnine na kojoj je prijavljeno prebivalište korisnika i koje stanuju u njegovu stambenom prostoru
 5. e) broj tekućeg računa podnositelja zahtjeva i naziv banke kod koje se račun vodi
 6. f) originalni račun za kupljene udžbenike sukladno Konačnoj listi za razred i odjeljenje škole u koju je korisnik upisan, ako ga podnositelj zahtjeva ima i pravomoćnu presudu o razvodu braka roditelja, ako su roditelji razvedeni.

Pravo na besplatne udžbenike ostvaruje se u obliku novčane naknade.

Učenik osnovne ili srednje škole, ostvaruje pravo na besplatne udžbenike u iznosu novčane naknade koji odgovara iznosu na priloženom računu u izvorniku za kupljene udžbenike.

Učenik osnovne škole, koji ne priloži račun iz kojeg je vidljiva kupnja udžbenika za osnovne škole, pravo na novčanu naknadu ostvaruje u iznosu od 70% maksimalne cijene kompleta obveznih udžbenika za sve osnovne škole za razred u koji je upisan.

PODACI O UDRUZI

Udruga veterana 7. Gardijska brigada PUMA

Harambašićeva 34 Varaždin

Tel : 042 230 065

Mob : 095 906 4824

administrativni tajnik 095 230 0650

e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

 

UVJETI KORIŠTENJA

Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na web stranici Udruge ne smiju se reproducirati, distribuirati ili na bilo koji način koristiti u komercijalne svrhe bez izričitog pristanka udruge. Dokumenti, podaci i informacije objavljeni na ovoj web stranici mogu se koristiti samo za individualne potrebe korisnika uz poštivanje svih autorskih i vlasničkih prava trećih osoba.